Geachte mevrouw,

N.a.v. ons telefoongesprek over de uitslag van Dutchlab’s Chinook,  naar aanleiding van het oogonderzoek op 6 juni 2016, het volgende:
Membrana Pupillaris Persistens is een aangeboren oogafwijking. Tijdens de ontwikkeling van het oog bevinding zich weefseldraadjes voor de iris, de membrana pupillaris. Deze verdwijnt na de geboorte. Soms blijft er iets achter en dan noem je dat membrana pupillaris persistent. Met name bij de Basenji kan MPP een probleem vormen voor het gezichtsvermogen, vooral als er weefseldraadjes verbonden zijn met de lens of met de binnenzijde van de cornea (hoornvlies). Bij de Labrador Retriever is MPP geen probleem.
Voorheen was het zo dat honden waar Membrana Pupillaris Persistens geen probleem was, en waar MPP in geringe mate aanwezig was, de uitslag ‘NB: NIET VRIJ van MPP (met een beschrijving van hetgeen was gevonden)’ kregen, waarbij onder ‘resultaten’ bij 1 een NB werd geplaatst in het hokje ‘vrij’. 
Bij rassen waarbij MPP wel een bekend probleem is, met risico voor het gezichtsvermogen, werd een hond met exact dezelfde afwijking ‘niet vrij’ gegeven voor MPP.
Met name het Duitse oogpanel ijverde er al jaren voor om de uitslagen meer uniform te maken, dwz onafhankelijk van het ras eenzelfde manier van rapporteren. In Duitsland werd dat ook al zo vastgelegd op de ecvo formulieren. Dat leidde er weer toe, dat eenzelfde hond in Duitsland ‘niet vrij’ voor MPP kreeg en in Nederland ‘vrij’ voor MPP, met een vermelding achter ‘NB, NIET VRIJ van….’
Recent is binnen de European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) de regel aangenomen dat we noteren wat we zien (‘what you see is what you tick’), ongeacht het ras.
Dat betekent wel, dat we nu in een overgangsfase zitten. Voor MPP betekent dat bijvoorbeeld dat een Labrador Retriever, waarbij MPP geen bekend (erfelijke) ernstige afwijking is, vorig jaar de uitslag ‘NB: NIET VRIJ van MPP, draadjes iris zichtbaar na mydriasis’ kreeg met ‘NB’ in het vakje achter 1, nu een uitslag krijgt: ‘niet vrij’ achter 1. Met een vinkje in het hokje ‘iris’.
Dus de hond is niet veranderd, het oog is niet veranderd, de erfelijke basis (al of niet aanwezig) is niet veranderd, de manier van onderzoek is niet veranderd, maar de manier van rapporteren is wel veranderd. 
Op de website van de ecvo is het volgende te vinden, onder http://www.ecvo.org/inherited-eye-diseases/ecvo-manual
vervolgens paragraaf 8, vet advice. Voor PPM (MPP) vindt u:
  1. 1-  Persistent Pupillary Membrane (PPM):

    -Iris to iris: OPTIONAL
    -Iris to lens: NO BREEDING from the affected animal -Iris to cornea: NO BREEDING from the affected animal 

De term ‘optional’ betekent in dit geval dat de keus aan de fokker is om de hond al of niet in te zetten voor de fok, bij voorkeur in overleg met de kennel club en/of rasvereniging. 

1- OPTIONAL:

The defect is presumed to be inherited (but there is no scientific evidence for its mode of inheritance) and the entity does not represent a prevalent or potential threat to vision or cause any other reduced ocular function, pain or distress to the animal. The breeder may decide whether to breed the animal or not, preferably after consultation and discussion with the kennel club and/ or the breed club. 

Nogmaals, bij de Labrador is MPP op dit moment op geen enkele manier een probleem. Bij uw hond is vastgesteld dat er een draadje embryonaal weefsel zichtbaar is na pupilverwijding. Dat is het criterium om ‘niet vrij’ te geven. De lens of de cornea (hoornvlies) zijn er niet bij betrokken. Het vormt nu geen belemmering voor het gezichtsvermogen en zal dat ook nooit gaan doen.
We zijn ons ervan bewust dat deze overgangsfase tot verwarring bij fokkers en rasverenigingen zal leiden en mogelijk tot (ons inziens) onterechte uitsluiting van fok. Het is de bedoeling om de rasverenigingen te gaan informeren over de nieuwe situatie, maar er zijn op redelijk korte termijn nog meer veranderingen te verwachten. Als deze veranderingen een feit zijn, zullen we het in één keer aan de rasverenigingen melden.
Met vriendelijke groet,
A. Heijn
dierenarts, specialist oogheelkunde, dipECVO